Welk thema werken wij nu aan?

Knutselen

4 mei verkeersbord

6 mei boot

7 mei trein

8 mei luchtballon

11 mei stoplicht

12 mei vrachtwagen

13 mei trein

14 mei auto

15 mei kiepwagen

18 mei helikopter

19 mei raket

20 mei vliegtuig

22 mei rij voorzichtig

25 mei ambulance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liedjes

Woorden

Brandweerauto, fiets, motor, vrachtwagen, trein, bus, auto, vliegtuig, dubbeldekker, caravan, schip, ambulance, zwaailicht, politieauto, oranje stoplicht, groen stoplicht, weg, helikopter, sportwagen, pijl, zebrapad, rood stoplicht.