Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid wordt onze visie op de omgang met kinderen beschreven. Hierin staat beschreven hoe de emotionele veiligheid gewaarborgd wordt (de relatie tussen de pedagogisch medewerkster en kind en de relatie tussen kinderen onderling), hoe de ontwikkeling van persoonlijke competenties (stimuleren van zelfredzaamheid) en de sociale competenties (interacties tussen kinderen) bevorderd worden en hoe wij de kinderen normen en waarden overdragen (oefenen van gedeelde verantwoordelijkheid en respectvol samen zijn)

 

Tevens staat er in ons pedagogisch beleid onder andere vermeld:

-onze werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen

-Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten

-hoe pedagogisch medewerksters bij hun werkzaamheden met kinderen ondersteund worden door andere volwassenen

-hoe de achterwacht is geregeld op het moment dat er maar één leidster in de organisatie aanwezig is

 

Hieronder kunt u het pedagogisch beleid van alle locaties downloaden. Het beleid van elke locatie kunt u ook op de locatie zelf inzien/ontvangen.


Download
Pedagogisch beleid K.O. De Kaboutertjes.
Adobe Acrobat document 260.3 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan B.S.O. De Reuzen
Adobe Acrobat document 228.9 KB
Download
bommes.pdf
Adobe Acrobat document 83.6 KB