Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de desbetreffende opvang gaan. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen

Wij hebben nog vacature's voor de oudercommisie

Wilt u met ons meepraten en meebeslissen meldt u dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar kinderopvangoldambt@gmail.com of u aan te melden bij een van de huidige leden. Deze leden zijn: Christi Mulder (moeder van Nora en Naud), Ilona Rijzenga (moeder van Luuk en Vera), Erwin Plat (Vader van Marit en Lauren), Anne-Marie Wind-Jipping (moeder van Mare) en Yvonne Tuin (moeder van Hugo)