Bso De Reuzen

Bso De Reuzen zit in hetzelfde pand als kinderopvang De Kaboutertjes in Scheemda. We maken daar gebruik van 3 groepsruimten en een zeer grote buitenruimte met veel speelmogelijkheden  Wij halen kinderen op van de scholen in Scheemda, Heiligerlee en Westerlee. In vakanties hebben we vele activiteiten en regelmatig uitstapjes. We doen dit gezamelijk met de kinderen van de andere bso's

Bso De Maranatha

Bso De Maranatha is een bso gevestigd in cbs Maranatha te Winschoten. We hebben hier een groot gezellig lokaal en maken tevens gebruik van het speellokaal bij slecht weer. Voor het buiten spelen maken wij gebruik van het schoolplein. We vangen hier enkel kinderen op die ook hier op school zitten.In de vakanties is deze bso gesloten en maken de kinderen gebruik van bso De Reuzen in Scheemda

Bso Het Nest

Bso Het Nest is gevestigd in de brede school te Oostwold. Hier vangen wij kinderen op van Cbs de Lichtboei en Obs de Noordkaap. We hebben daar een eigen ruimte met computers, een speellokaal, een gymlokaal en een handvaardigheid lokaal. Voor de buitenruimte hebben wij het hele schoolplein tot onze beschikking. Tijdens vakanties kiezen sommige ouders ervoor hun kind naar bso de Reuzen in Scheemda te brengen.